Gimnazjalnym okiem, czyli w sprawie zmian oświatowych
Dodane przez administrator dnia Luty 09 2017 23:45:36

Jeżowe, luty 2017

Szanowny Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe!

Szanowny Panie Wójcie! Szanowni Radni!

Drodzy Rodzice! Drodzy Mieszkańcy Jeżowego!

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ.

Jako społeczność gimnazjalna proponujemy, aby w związku ze zmianą struktur szkolnictwa w państwie polskim wziąć pod uwagę zagospodarowanie zasobów ludzkich i pełne wykorzystanie bazy lokalowej, jakie posiada jeżowskie gimnazjum właśnie na cele oświatowe (tu: edukacji w ramach szkoły podstawowej). Niech szkoła na Zanawsiu służy dobru dzieci i młodzieży. Niech z jej zasobów czerpią obecne i następne pokolenia. Niech będzie miejscem, gdzie współpracują ci, którzy służą całym sercem jeżowskiej edukacji.

Połączmy stuletnią tradycję, którą tworzyli i tworzą ludzie, z piękną nowoczesnością, którą daje baza lokalowa gimnazjum!!!

Publiczne Gimnazjum w Jeżowem to placówka oświatowa, która na mocy ustawy została powołana do życia 1 września 1999 roku. Pierwszy lokal szkoły mieścił się w dawnych warsztatach odzieżowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem. Budowę nowego obiektu na potrzeby edukacji gimnazjalnej rozpoczęliśmy w Jeżowem Zanawsie (sołectwo Jeżowe Centrum) w 2001 roku. 20 czerwca 2002 roku został tu wmurowany tzw. Kamień Węgiełny z najstarszej polskiej uczelni, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 14 października 2007 roku przeżywaliśmy wydarzenie, którym było otwarcie najnowocześniejszej szkoły w Gminie Jeżowe. 28 maja 2009 roku otrzymaliśmy patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poświęciliśmy sztandar i stworzyliśmy ceremoniał szkolny. Wspominamy, że naszą szkołę wspierał i zawsze był z niej dumny śp. Roman Kumor – ojciec chrzestny sztandaru i wieloletni przewodniczący Rady Gminy Jeżowe. Przed wyżej wymienionymi uroczystościami: wyposażyliśmy klasopracownie i bazę sportową, zagospodarowaliśmy teren przyszkolny, uruchomiliśmy węzeł żywieniowy.

Przez osiemnaście lat Publiczne Gimnazjum w Jeżowem ukończyło 1865 uczniów. Znaczna większość z nich, osiągając dobre i bardzo dobre wyniki edukacyjne, dostała się do wymarzonych szkół średnich i zdobyła wykształcenie na uczelniach wyższych. Uczniowie o niższych notach edukacyjnych zdobyli wykształcenie zawodowe. Do dzisiaj otrzymujemy od nich słowa uznania za edukację i wychowanie. Pracujemy na rzecz stowarzyszeń, pozyskując środki zewnętrzne (np. program stypendiów pomostowych, liczne projekty kulturalne i sportowe). Uczestniczymy w wielu innowacyjnych i kreatywnych programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych (np. plenery malarskie, wymiana młodzieży, wycieczki krajoznawcze, gimnazjalne pikniki rodzinne, program Caritas, kiermasze). Krzewimy wolontariat, uczymy patriotyzmu i codziennej służby na rzecz drugiego człowieka. Prowadzimy przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia teatralne, wokalno-muzyczne, sportowe… Nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów kuratoryjnych oraz stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego. Organizujemy konkursy szkolne, uczestniczymy w licznych konkursach pozaszkolnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Każdego dnia kreujemy rzeczywistość. Wielokrotnie służyliśmy i służymy przy organizowaniu imprez o charakterze środowiskowym, gminnym i powiatowym. Dbamy o pracę zespołową i współpracę z różnymi instytucjami.

Publiczne Gimnazjum w Jeżowem jest szkołą, w której funkcjonują nowoczesne pracownie specjalistyczne (np. językowa, chemiczna, fizyczna, dwie pracownie informatyczne), baza sportowa (wewnętrzna i zewnętrzna) wraz największą w gminie salą gimnastyczną, specjalistyczne gabinety nauczycielskie (które obecnie udostępniamy Samorządowej Szkole Muzycznej w Jeżowem), gabinet higienistki szkolnej, winda-platforma i podjazdy na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych, boksy szatniowe. Młodzież szkolna pobiera naukę w przestronnych, świetlistych salach, w czasie przerw przebywa na szerokich korytarzach lub w holu. Dziedziniec szkolny stanowi wyjątkowe patio – miejsce, w którym toczy się życie koleżeńskie uczniów trzech sołectw: Centrum, Podgórza, Kameralnego. Społeczność jest zintegrowana. Posiadamy bibliotekę szkolną z bardzo bogatym księgozbiorem oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W klasopracowniach tematycznych zlokalizowane są projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Kuchnia Publicznego Gimnazjum w Jeżowem żywi uczniów czterech szkół Gminy Jeżowe. Dziennie wydawanych jest około pół tysiąca bardzo smacznych obiadów. Plac Publicznego Gimnazjum w Jeżowem to miejsce bezpieczne, ogrodzone, z miejscami parkingowymi, zatoką autobusową dla dzieci korzystających z dowozu. Ponadto budynek zlokalizowany jest przy drodze gminnej, o mniejszej częstotliwości ruchu, z chodnikiem dla pieszych. Zanawsie to zacisze. 

Drodzy Państwo, ogromny żal i strata przeznaczać ten obiekt na inne cele niż edukacyjne lub też pozostawiać go w pustostanie. To przecież potężna, kosztowna inwestycja gminy ostatnich lat! Względy ekonomiczne są równie ważne jak względy społeczne w procesie podejmowania decyzji przez osoby piastujące funkcje publiczne.

Szanowni Rodzice, przez okres istnienia jeżowskiego gimnazjum wielokrotnie współpracowaliśmy z sobą. Nasi gimnazjaliści – wspaniali młodzi ludzie, o wielu talentach, ogromnej kreatywności, żywiołowości, a czasami „gniewni” byli dla nas źródłem rodzicielskiej i pedagogicznej radości, źródłem wspólnych rozmów i działań, które miały na celu pomoc w okresie młodzieńczych poszukiwań. Łączy nas wspólna troska o DOBRO WSPÓLNE. Żyjemy w jednym środowisku, więc historię i tradycje kreujemy wspólnie!

Szanowni Mieszkańcy, zapraszamy w mury naszej szkoły. Obejrzyjcie, jak piękny, funkcjonalny i nowoczesny jest nasz obiekt. Jak bezpiecznie czują się w nim nasi gimnazjaliści! Jak dobrze budynek spełnia swoją edukacyjną rolę, co potwierdzają uczniowie w licznych rozmowach z nauczycielami. Wielokrotnie gościliście u nas w czasie naszych gimnazjalnych pikników. Byliśmy wówczas razem i o tę jedność dzisiaj zabiegamy. Połączmy potencjał ludzki z tradycją i przyszłością!

Z poważaniem,

nauczyciele, pracownicy, rada rodziców, uczniowie

oraz Krystyna Jabłońska, dyrektor 

Publicznego Gimnazjum w Jeżowem