GIMNAZJUSY 2016
Dodane przez administrator dnia Lipiec 05 2016 18:13:00

 we are the champions – my friend

/”We are the champions” Queen, tekst: Freddie Mercury/

23 czerwca 2016 roku uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem przeżyli galę: GIMNAZJUSY 2016. Gimnazjus to nagroda szczególna, przyznawana przez Honorową Kapitułę absolwentom szkoły, którzy przez trzy lata nauki w jeżowskim gimnazjum zasłużyli na miano najlepszych i którzy mieli szczególny wkład w popularyzowanie dobrego imienia szkoły.

Tegoroczną galę poprowadzili: Aleksandra Kobylarz/2b oraz Bartosz Szymecki/2a.

GIMNAZJUS/Najlepszy uczeń – Mariusz Komsa

Kryterium: najwyższe średnie ocen edukacyjnych i ocen z zachowania w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum. Nominowani w tej kategorii: Katarzyna Rurak/3b, Mariusz Komsa/3b, Tomasz Kopeć/3b, Michał Madej/3c, Katarzyna Drabik/3a, Aleksandra Bajek/3b, Natalia Koc/3a, Weronika Paszek/3c. Nagrodę wręczył pan Henryk Podedworny – nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa.

GIMNAZJUS/Najwyższa frekwencja – Magdalena Gancarz

Kryterium: frekwencja na zajęciach lekcyjnych. Nominowani w tej kategorii: Katarzyna Rurak/3b, Magdalena Gancarz/3b, Mariusz Komsa/3b, Tomasz Kopeć/3b, Michał Madej/3c, Tomasz Sagan/3b. Nagrodę wręczyła Joanna Wilczyńska – nauczyciel języka niemieckiego i geografii.

GIMNAZJUS/Najżyczliwszy uczeń – Natalia Koc

Kryterium: życzliwość okazywana na co dzień; wybór wychowawców klas trzecich. Nominowani w tej kategorii: Natalia Koc/3a, Katarzyna Drabik/3a, Katarzyna Rurak/3b, Magdalena Gancarz/3b, Gabriela Rurak/3c, Anna Majowicz/3c. Nagrodę wręczyła pani Grażyna Drzymała – nauczyciel matematyki i informatyki.

GIMNAZJUS/Największa liczba punktów dodatnich – Damian Sobieszek

Kryterium: suma punktów dodatnich w „Karcie uwag”. Nominowani w tej kategorii: Damian Sobieszek/3a, Katarzyna Rurak/3b, Katarzyna Drabik/3a, Dawid Kusik/3a, Aleksandra Bajek/3a. Nagrodę wręczyła pani Małgorzata Koc – przewodnicząca Rady Rodziców PG w Jeżowem.

GIMNAZJUS/Największy sukces – Tomasz Kopeć, Michał Madej

Kryterium: wygrane w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Nominowani w tej kategorii: Aleksandra Baran/3b – laureatka Stypendiady Polonistycznej, Tomasz Kopeć/3b – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, zwycięzca Szkolnego Konkursu „Śladami Wielkich Polaków 2016 – Kardynał Stefan Wyszyński”, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, Michał Madej/3c – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, Damian Sobieszek/3a – zdobywca II miejsca w V Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, Dorota Laufer/3a – zdobywca I miejsca w Gminnym Konkursie Literackim oraz Natalia Koc/3a – zdobywca I miejsca w Powiatowym Konkursie „Trzymaj Formę”. Nagrodę wręczyła pani Aneta Zakrzewska-Drelich – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

GIMNAZJUS/Talent muzyczny – Dawid Kusik

Kryterium: „muzykowanie” w szkole i w środowisku lokalnym, nagrody i wyróżnienia w konkursach. Nominowani w tej kategorii: Wernika Paszek/3c, Bernadetta Cholewa/3b, Adam Chudzik/3b, Karolina Nienajadło/3a, Katarzyna Drabik/3a, Katarzyna Sałek/3a, Dawid Kusik/3a. Nagrodę wręczyła pani Olga Haśko-Termena – nauczyciel języka angielskiego.

GIMNAZJUS/Talent sceniczny – Aleksandra Bajek

Kryterium: niezapomniane role „na deskach” teatru szkolnego. Nominowani w tej kategorii: Dawid Kusik/3a, Karolina Nienajadło/3a, Damian Sobieszek/3a, Aleksandra Bajek/3b, Bernadetta Cholewa/3b, Tomasz Kopeć/3b, Adam Chudzik/3b, Mariusz Komsa/3b, Weronika Paszek/3c. Nagrodę wręczył pan Tomasz Nizioł – nauczyciel techniki i informatyki.

GIMNAZJUS/Talent plastyczny – Adam Chudzik

Kryterium: uzdolnienia plastyczne, nagrody i wyróżnienia w konkursach. Nominowani w tej kategorii: Katarzyna Drabik/3a, Katarzyna Rurak/3b, Anna Majowicz/3c, Aleksandra Bajek/3b, Adam Chudzik/3b. Nagrodę wręczyła pani Elżbieta Bis – nauczyciel plastyki i historii.

GIMNAZJUS/Najlepszy sportowiec – Maciej Siudak

Kryterium: udział i nagrody w konkursach i inicjatywach sportowych. Nominowani w tej kategorii: Kacper Rogala/3a, Damian Sobieszek/3a, Maciej Siudak/3a, Tomasz Kopeć/3b, Mariusz Komsa/3b. Nagrodę wręczył pan Jerzy Horodecki – nauczyciel wychowania fizycznego i geografii.

GIMNAZJUS/Największy społecznik – Katarzyna Drabik

Kryterium: poświęcenie na rzecz wolontariatu. Nominowani w tej kategorii: Anna Majowicz/3c, Gabriela Rurak/3c, Katarzyna Drabik/3a, Karolina Nienajadło/3a, Katarzyna Sałek/3a, Dawid Kusik/3a, Katarzyna Rurak/3b. Nagrodę wręczyła pani Dorota Ruszak – nauczyciel matematyki i informatyki.

GIMNAZJUS/Czytelnik roku – Justyna Sądej

Kryterium: ilość przeczytanych książek w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum. Nominowani w tej kategorii: Ewelina Zaguła/3a, Patrycja Chudzik/3b, Katarzyna Rurak/3b, Karolina Nienajadło/3a, Justyna Sądej/3c. Nagrodę wręczyła pani Teresa Komsa – nauczyciel języka polskiego.

GIMNAZJUS Dyrektora szkoły – Katarzyna Rurak

Kryterium: wysokie noty edukacyjne i z zachowania, wysoka frekwencja, wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz kultura osobista. Nagrodę wręczyła pani Krystyna Jabłońska – nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły.

Gratulujmy wszystkim nominowanym i zwycięzcom GIMNAZJUSÓW 2016.

Tegoroczną nagrodą był album: „Kardynał Stefan Wyszyński”.