UMIEJĘTNOŚCI Szkolnego Koła Caritas 2015/2016
Dodane przez administrator dnia Lipiec 03 2016 13:21:00

 Popatrz w niebo!

Bóg nigdy się nie męczy okazywaniem miłosierdzia.

Wciąż czeka…

/Fragment z filmu „Bóg w Krakowie w reżyserii Dariusza Reguckiego/

22 czerwca 2016 roku na dziedzińcu Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem odbyło się spotkanie podsumowujące rok pracy 2015/2016 Szkolnego Koła Caritas. W czasie spotkania pani dyrektor Krystyna Jabłońska wręczyła UMIEJĘTNOŚCI CARITAS uczniom, którzy aktywnie, twórczo i systematycznie poświęcają się gimnazjalnemu wolontariatowi.

 Oto odznaczeni wolontariusze w roku szkolnym 2015/2016 oraz ich tytuły: Radosław Ciak/1b – Sługa Światła, Monika Drzymała/1b – Opiekun, Patrycja Majowicz/1b – Sługa Chleba, Kinga Mścisz/1b – Opiekun, Anna Piróg/1b – Sługa Chleba, Łukasz Świątek/1b – Poszukiwacz Ryby, Izabela Wraga/1b – Sługa Chleba, Sylwia Konior/2a – Poszukiwacz Gwiazdy, Wiktoria Laufer/2a – Opiekun, Alicja Nienajadło/2a – Poszukiwacz Ryby, Małgorzata Tabor/2a – Poszukiwacz Gwiazdy, Sylwia Janecka/2b – Sługa Chleba, Aleksandra Kobylarz/2b – Sługa Chleba, Grzegorz Olejarz/2b – Sługa Słowa, Faustyna Dziadura/2c – Poszukiwacz Gwiazdy, Katarzyna Drabik/3a – Sługa Światła, Dawid Kusik/3a – Pomnażacz Talentów, Karolina Nienajadło/3a – Sługa Chleba, Anna Majowicz/3c – Sługa Chleba, Gabriela Rurak/3c – Sługa Chleba.

Uczniowie, którzy w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum otrzymali minimum dwie umiejętności, mają w szczególnych osiągnięciach wpisany WOLONTARIAT na świadectwie ukończenia szkoły.

W roku szkolnym 2015/2016 pani dyrektor Krystyna Jabłońska wręczyła również UMIEJĘTNOŚĆ: MIŁOSIERNY SAMARYTANIN wszystkim dorosłym, którzy współpracowali na rzecz naszego koła. Wyróżnieni zostali: ks. Tomasz Szostek (Gość Honorowy, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem), Agnieszka Lesiczka (koordynator SKC), ks. Mieczysław Kata (opiekun duchowy SKC), Grażyna Drzymała, Teresa Komsa, Maria Kopacz, Dorota Ruszak, Monika Sudoł oraz pracownicy administracji i obsługi: Danuta Drabik, Teresa Głuszak, Iwona Sitarz, Teresa Bąk, Małgorzata Bednarz, Anna Miazga, Dorota Zaguła, Maria Rodzeń, Helena Siudak, Kazimiera Krawiec. Pani dyrektor Krystyna Jabłońska od Szkolnego Zespołu Caritas otrzymała tytuł: ANIOŁ Dobroci.

PS Warto być dobrym!