Nagroda Wójta Gminy Jeżowe dla Katarzyny Rurak
Dodane przez administrator dnia Lipiec 02 2016 20:11:00

 Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w Tobie, żeby jej zakosztować.

/Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”/

22 czerwca 2016 roku wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wyróżnił uczennicę Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem KATARZYNĘ RURAK. Kasia znalazła się w gronie najlepszych uczniów Gminy Jeżowe w roku szkolnym 2015/2016. Otrzymała tablet oraz pamiątkowy list gratulacyjny, który został odczytany przez panią dyrektor Krystynę Jabłońską w czasie akademii kończącej rok szkolny.

Uczennica Katarzyna Rurak:

PRIMO: W ciągu trzech lat nauki w naszym gimnazjum otrzymywała najwyższe noty edukacyjne oraz wzorowe zachowanie;

SEKUNDO: W roku 2016 otrzymała najwyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym;

TERTIO: Godnie pełniła funkcję asysty w poczcie sztandarowym szkoły;

QUARTO: Wygrywała konkursy wiedzy humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej;

QUINTO: To uczennica o wyjątkowej kulturze, niezwykłej pracowitości, ludzkiej życzliwości oraz niebywałej skromności.

SEXTO: Cała reszta superlatywów!!!

Gratulujemy Kasi oraz jej rodzicom: Państwu Teresie i Czesławowi Rurakom.