Nawigacja
Strona główna
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Patron, Sztandar
Hymn szkoły
Kadra szkoły
Rada Rodziców
Plan lekcji
Publikacje nauczycieli
Przyjazne linki
Dane teleadresowe

Absolwenci szkoły
Archiwum nowości
Nasze logo:
Hospicjum dla Dzieci
ODWAGA RATUJE ŻYCIE
REAGUJ - MASZ PRAWO
Katyń... ocalić od zapomnienia
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Realizujemy program:
Caritas
BEZPIECZNY STOK
Bezpieczne Wakacje
Kuratorium Oświaty
EFS
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: administrator
Witamy u Wyszyńskiego!
 
 
Gimnazjalnym okiem, czyli w sprawie zmian oświatowych

Jeżowe, luty 2017

Szanowny Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe!

Szanowny Panie Wójcie! Szanowni Radni!

Drodzy Rodzice! Drodzy Mieszkańcy Jeżowego!

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ.

Jako społeczność gimnazjalna proponujemy, aby w związku ze zmianą struktur szkolnictwa w państwie polskim wziąć pod uwagę zagospodarowanie zasobów ludzkich i pełne wykorzystanie bazy lokalowej, jakie posiada jeżowskie gimnazjum właśnie na cele oświatowe (tu: edukacji w ramach szkoły podstawowej). Niech szkoła na Zanawsiu służy dobru dzieci i młodzieży. Niech z jej zasobów czerpią obecne i następne pokolenia. Niech będzie miejscem, gdzie współpracują ci, którzy służą całym sercem jeżowskiej edukacji.

Połączmy stuletnią tradycję, którą tworzyli i tworzą ludzie, z piękną nowoczesnością, którą daje baza lokalowa gimnazjum!!!

Publiczne Gimnazjum w Jeżowem to placówka oświatowa, która na mocy ustawy została powołana do życia 1 września 1999 roku. Pierwszy lokal szkoły mieścił się w dawnych warsztatach odzieżowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem. Budowę nowego obiektu na potrzeby edukacji gimnazjalnej rozpoczęliśmy w Jeżowem Zanawsie (sołectwo Jeżowe Centrum) w 2001 roku. 20 czerwca 2002 roku został tu wmurowany tzw. Kamień Węgiełny z najstarszej polskiej uczelni, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 14 października 2007 roku przeżywaliśmy wydarzenie, którym było otwarcie najnowocześniejszej szkoły w Gminie Jeżowe. 28 maja 2009 roku otrzymaliśmy patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poświęciliśmy sztandar i stworzyliśmy ceremoniał szkolny. Wspominamy, że naszą szkołę wspierał i zawsze był z niej dumny śp. Roman Kumor – ojciec chrzestny sztandaru i wieloletni przewodniczący Rady Gminy Jeżowe. Przed wyżej wymienionymi uroczystościami: wyposażyliśmy klasopracownie i bazę sportową, zagospodarowaliśmy teren przyszkolny, uruchomiliśmy węzeł żywieniowy.

Przez osiemnaście lat Publiczne Gimnazjum w Jeżowem ukończyło 1865 uczniów. Znaczna większość z nich, osiągając dobre i bardzo dobre wyniki edukacyjne, dostała się do wymarzonych szkół średnich i zdobyła wykształcenie na uczelniach wyższych. Uczniowie o niższych notach edukacyjnych zdobyli wykształcenie zawodowe. Do dzisiaj otrzymujemy od nich słowa uznania za edukację i wychowanie. Pracujemy na rzecz stowarzyszeń, pozyskując środki zewnętrzne (np. program stypendiów pomostowych, liczne projekty kulturalne i sportowe). Uczestniczymy w wielu innowacyjnych i kreatywnych programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych (np. plenery malarskie, wymiana młodzieży, wycieczki krajoznawcze, gimnazjalne pikniki rodzinne, program Caritas, kiermasze). Krzewimy wolontariat, uczymy patriotyzmu i codziennej służby na rzecz drugiego człowieka. Prowadzimy przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia teatralne, wokalno-muzyczne, sportowe… Nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów kuratoryjnych oraz stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego. Organizujemy konkursy szkolne, uczestniczymy w licznych konkursach pozaszkolnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Każdego dnia kreujemy rzeczywistość. Wielokrotnie służyliśmy i służymy przy organizowaniu imprez o charakterze środowiskowym, gminnym i powiatowym. Dbamy o pracę zespołową i współpracę z różnymi instytucjami.

Publiczne Gimnazjum w Jeżowem jest szkołą, w której funkcjonują nowoczesne pracownie specjalistyczne (np. językowa, chemiczna, fizyczna, dwie pracownie informatyczne), baza sportowa (wewnętrzna i zewnętrzna) wraz największą w gminie salą gimnastyczną, specjalistyczne gabinety nauczycielskie (które obecnie udostępniamy Samorządowej Szkole Muzycznej w Jeżowem), gabinet higienistki szkolnej, winda-platforma i podjazdy na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych, boksy szatniowe. Młodzież szkolna pobiera naukę w przestronnych, świetlistych salach, w czasie przerw przebywa na szerokich korytarzach lub w holu. Dziedziniec szkolny stanowi wyjątkowe patio – miejsce, w którym toczy się życie koleżeńskie uczniów trzech sołectw: Centrum, Podgórza, Kameralnego. Społeczność jest zintegrowana. Posiadamy bibliotekę szkolną z bardzo bogatym księgozbiorem oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W klasopracowniach tematycznych zlokalizowane są projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Kuchnia Publicznego Gimnazjum w Jeżowem żywi uczniów czterech szkół Gminy Jeżowe. Dziennie wydawanych jest około pół tysiąca bardzo smacznych obiadów. Plac Publicznego Gimnazjum w Jeżowem to miejsce bezpieczne, ogrodzone, z miejscami parkingowymi, zatoką autobusową dla dzieci korzystających z dowozu. Ponadto budynek zlokalizowany jest przy drodze gminnej, o mniejszej częstotliwości ruchu, z chodnikiem dla pieszych. Zanawsie to zacisze. 

Drodzy Państwo, ogromny żal i strata przeznaczać ten obiekt na inne cele niż edukacyjne lub też pozostawiać go w pustostanie. To przecież potężna, kosztowna inwestycja gminy ostatnich lat! Względy ekonomiczne są równie ważne jak względy społeczne w procesie podejmowania decyzji przez osoby piastujące funkcje publiczne.

Szanowni Rodzice, przez okres istnienia jeżowskiego gimnazjum wielokrotnie współpracowaliśmy z sobą. Nasi gimnazjaliści – wspaniali młodzi ludzie, o wielu talentach, ogromnej kreatywności, żywiołowości, a czasami „gniewni” byli dla nas źródłem rodzicielskiej i pedagogicznej radości, źródłem wspólnych rozmów i działań, które miały na celu pomoc w okresie młodzieńczych poszukiwań. Łączy nas wspólna troska o DOBRO WSPÓLNE. Żyjemy w jednym środowisku, więc historię i tradycje kreujemy wspólnie!

Szanowni Mieszkańcy, zapraszamy w mury naszej szkoły. Obejrzyjcie, jak piękny, funkcjonalny i nowoczesny jest nasz obiekt. Jak bezpiecznie czują się w nim nasi gimnazjaliści! Jak dobrze budynek spełnia swoją edukacyjną rolę, co potwierdzają uczniowie w licznych rozmowach z nauczycielami. Wielokrotnie gościliście u nas w czasie naszych gimnazjalnych pikników. Byliśmy wówczas razem i o tę jedność dzisiaj zabiegamy. Połączmy potencjał ludzki z tradycją i przyszłością!

Z poważaniem,

nauczyciele, pracownicy, rada rodziców, uczniowie

oraz Krystyna Jabłońska, dyrektor 

Publicznego Gimnazjum w Jeżowem 

Dodał:  administrator dnia luty 09 2017 23:45:36 · Drukuj
 
 
Boże Narodzenie 2016 – życzenia

 Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą,

niech Cię obdarzy swą łaską i zmiłowaniem.

Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje

i niech Cię obdarzy pokojem.

/Księga Liczb 6, 24-26/

 Pokoju serca

życzą: dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie

Publicznego Gimnazjum

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Jeżowem 

Dodał:  administrator dnia grudzień 24 2016 17:03:57 · Drukuj
 
 
IX Plener Malarski „Jeżowskie pejzaże” 2016

 10-16.07.2016, IX Plener Malarski „Jeżowskie pejzaże”

11-15.07.2016, Warsztaty malarskie dla młodzieży Gminy Jeżowe

16.07.2016, Wernisaż IX Pleneru Malarskiego

/Fot. Praca malarska Jarosława Struka, plener 2015/

Zapraszamy!

Dodał:  administrator dnia lipiec 10 2016 07:38:00 · Drukuj
 
 
Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

 Panta rhei

/z greckiego – „wszystko płynie”/

23 czerwca 2016 roku zakończyliśmy kolejny rok pracy jeżowskiego gimnazjum. Z tej okazji odbyły się: Msza święta w kościele parafialnym Narodzenia NMP w Jeżowem i rozdanie cenzurek (24 czerwca 2016); część artystyczna w wykonaniu absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem. Spotkanie prowadził Michał Madej – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Na sali gimnastycznej uczniowie odśpiewali Hymn państwowy, a następnie został zaprzysiężony nowy poczet sztandarowy szkoły, w którego skład weszli: Bartosz Szymecki/chorąży, Aleksandra Kobylarz/asysta, Agnieszka Szewc/asysta; poczet rezerwowy stanowią: Kamil Szot, Sylwia Janecka, Alicja Nienajadło. Służbę przy sztandarze zakończyli: Kacper Rogala/chorąży, Weronika Paszek/asysta, Katarzyna Rurak/asysta; Paweł Sowa, Katarzyna Drabik, Anna Majowicz – poczet rezerwowy.

Kolejnymi wydarzeniami, które kończyły rok 2015/2016, były: GIMNAZJUSY 2016; rozdanie podziękowań i gratulacji dla rodziców, nagród książkowych dla uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz dla tych, którzy brali aktywny udział w życiu szkoły; część artystyczna w wykonaniu absolwentów oraz pożegnanie „odchodzących” przez klasy drugie.

W czasie uroczystości obecni byli rodzice uczniów klas trzecich, którzy na ręce pani dyrektor Krystyny Jabłońskiej złożyli dar absolwentów – książki do biblioteki szkolnej.

Nagrody książkowe dla wszystkich wyróżnionych ufundowała Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Jeżowem.

 NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH,

czyli uczniowie, którzy w roku 2015/2016 otrzymali świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen: 4,75 i wyższa oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie):

Monika Sagan/1a, Roksana Szewc/1b, Aleksandra Drelich/1b, Bartosz Szymecki/2a, Alicja Nienajadło/2a, Sylwia Janecka/2b, Aleksandra Kobylarz/2b, Blanka Majowicz/2c, Karolina Spieczny/2c, Natalia Boguń/3a, Katarzyna Drabik/3a, Natalia Koc/3a, Damian Sobieszek/3a, Aleksandra Bajek/3b, Mariusz Komsa/3b, Tomasz Kopeć/3b, Katarzyna Rurak/3b, Oliwia Król/3c, Michał Madej/3c, Anna Majowicz/3c, Weronika Paszek/3c, Kamila Sagan/3c. Brawo!!!

100% frekwencji na zajęciach lekcyjnych osiągnęli: Magdalena Gancarz/3b oraz Katarzyna Rurak/3b. Brawo!!!

 ABSOLWENCI,

Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem

w roku szkolnym 2015/2016:

Klasa 3a/wych. Grażyna Drzymała: Boguń Natalia, Drabik Katarzyna, Koc Natalia, Kowal Anna, Kowal Kamil, Kusik Dawid, Laufer Dorota, Majowicz Damian, Nienajadło Karolina, Olejarczyk Kacper, Piędel Łukasz, Rogala Kacper, Sałek Katarzyna, Sikora Dominik, Siudak Maciej, Siudak Michalina, Sobieszek Damian, Szewczyk Kacper, Szot Sandra, Wyka Patryk, Zaguła Ewelina;

Klasa 3b/wych. Joanna Wilczyńska: Bajek Aleksandra, Bałamut Alicja, Baran Aleksandra, Borek Grzegorz, Cholewa Bernadetta, Chudzik Adam, Chudzik Patrycja, Cisek Marcin, Dziurdź Bartłomiej, Gancarz Magdalena, Komsa Mariusz, Kopeć Tomasz, Kowal Piotr, Ożga Gabriel, Rurak Katarzyna, Rychlak Joanna, Rychlak Paulina, Sagan Tomasz, Schmidt Michał, Sowa Paweł, Szewc Edyta, Szewc Kamil, Szewczyk Gabriela;

Klasa 3c/wych. Dorota Ruszak: Boruta Dawid, Buczkowska Karolina, Ciak Natalia, Gancarz Andrzej, Janiec Patryk, Kołodziej Kamil, Kościółek Artur, Król Oliwia, Madej Michał, Majowicz Anna, Mycek Justyna, Paszek Weronika, Puchalski Paweł, Rurak Gabriela, Rychlak Dawid, Sagan Kamila, Sądej Justyna, Socha Wiktoria, Wilczyński Krystian.

Każdy absolwent rocznika 2015/2016 otrzymał fotografię ORŁA ze sztandaru Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem. Fotografię wykonała i dedykowała Krystyna Jabłońska, dyrektor szkoły.

 Absolwenci!

„Wiecie, jak trudno jest utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry i szaleją burze… Trzeba mocno trzymać się „pazurami” rodzimej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać… Tylko orły szybują nad draniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz.

Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli.

Pamiętajcie: orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”.

/Kardynał Stefan Wyszyński, patron szkoły/

PS Dobrej drogi. Powodzenia!

– Krystyna Jabłońska wraz z wychowawcami klas trzecich –

Dodał:  administrator dnia lipiec 07 2016 16:37:00 · Drukuj
 
 
GIMNAZJUSY 2016

 we are the champions – my friend

/”We are the champions” Queen, tekst: Freddie Mercury/

23 czerwca 2016 roku uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem przeżyli galę: GIMNAZJUSY 2016. Gimnazjus to nagroda szczególna, przyznawana przez Honorową Kapitułę absolwentom szkoły, którzy przez trzy lata nauki w jeżowskim gimnazjum zasłużyli na miano najlepszych i którzy mieli szczególny wkład w popularyzowanie dobrego imienia szkoły.

Tegoroczną galę poprowadzili: Aleksandra Kobylarz/2b oraz Bartosz Szymecki/2a.

GIMNAZJUS/Najlepszy uczeń – Mariusz Komsa

Kryterium: najwyższe średnie ocen edukacyjnych i ocen z zachowania w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum. Nominowani w tej kategorii: Katarzyna Rurak/3b, Mariusz Komsa/3b, Tomasz Kopeć/3b, Michał Madej/3c, Katarzyna Drabik/3a, Aleksandra Bajek/3b, Natalia Koc/3a, Weronika Paszek/3c. Nagrodę wręczył pan Henryk Podedworny – nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa.

GIMNAZJUS/Najwyższa frekwencja – Magdalena Gancarz

Kryterium: frekwencja na zajęciach lekcyjnych. Nominowani w tej kategorii: Katarzyna Rurak/3b, Magdalena Gancarz/3b, Mariusz Komsa/3b, Tomasz Kopeć/3b, Michał Madej/3c, Tomasz Sagan/3b. Nagrodę wręczyła Joanna Wilczyńska – nauczyciel języka niemieckiego i geografii.

GIMNAZJUS/Najżyczliwszy uczeń – Natalia Koc

Kryterium: życzliwość okazywana na co dzień; wybór wychowawców klas trzecich. Nominowani w tej kategorii: Natalia Koc/3a, Katarzyna Drabik/3a, Katarzyna Rurak/3b, Magdalena Gancarz/3b, Gabriela Rurak/3c, Anna Majowicz/3c. Nagrodę wręczyła pani Grażyna Drzymała – nauczyciel matematyki i informatyki.

GIMNAZJUS/Największa liczba punktów dodatnich – Damian Sobieszek

Kryterium: suma punktów dodatnich w „Karcie uwag”. Nominowani w tej kategorii: Damian Sobieszek/3a, Katarzyna Rurak/3b, Katarzyna Drabik/3a, Dawid Kusik/3a, Aleksandra Bajek/3a. Nagrodę wręczyła pani Małgorzata Koc – przewodnicząca Rady Rodziców PG w Jeżowem.

GIMNAZJUS/Największy sukces – Tomasz Kopeć, Michał Madej

Kryterium: wygrane w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Nominowani w tej kategorii: Aleksandra Baran/3b – laureatka Stypendiady Polonistycznej, Tomasz Kopeć/3b – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, zwycięzca Szkolnego Konkursu „Śladami Wielkich Polaków 2016 – Kardynał Stefan Wyszyński”, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, Michał Madej/3c – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, Damian Sobieszek/3a – zdobywca II miejsca w V Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, Dorota Laufer/3a – zdobywca I miejsca w Gminnym Konkursie Literackim oraz Natalia Koc/3a – zdobywca I miejsca w Powiatowym Konkursie „Trzymaj Formę”. Nagrodę wręczyła pani Aneta Zakrzewska-Drelich – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

GIMNAZJUS/Talent muzyczny – Dawid Kusik

Kryterium: „muzykowanie” w szkole i w środowisku lokalnym, nagrody i wyróżnienia w konkursach. Nominowani w tej kategorii: Wernika Paszek/3c, Bernadetta Cholewa/3b, Adam Chudzik/3b, Karolina Nienajadło/3a, Katarzyna Drabik/3a, Katarzyna Sałek/3a, Dawid Kusik/3a. Nagrodę wręczyła pani Olga Haśko-Termena – nauczyciel języka angielskiego.

GIMNAZJUS/Talent sceniczny – Aleksandra Bajek

Kryterium: niezapomniane role „na deskach” teatru szkolnego. Nominowani w tej kategorii: Dawid Kusik/3a, Karolina Nienajadło/3a, Damian Sobieszek/3a, Aleksandra Bajek/3b, Bernadetta Cholewa/3b, Tomasz Kopeć/3b, Adam Chudzik/3b, Mariusz Komsa/3b, Weronika Paszek/3c. Nagrodę wręczył pan Tomasz Nizioł – nauczyciel techniki i informatyki.

GIMNAZJUS/Talent plastyczny – Adam Chudzik

Kryterium: uzdolnienia plastyczne, nagrody i wyróżnienia w konkursach. Nominowani w tej kategorii: Katarzyna Drabik/3a, Katarzyna Rurak/3b, Anna Majowicz/3c, Aleksandra Bajek/3b, Adam Chudzik/3b. Nagrodę wręczyła pani Elżbieta Bis – nauczyciel plastyki i historii.

GIMNAZJUS/Najlepszy sportowiec – Maciej Siudak

Kryterium: udział i nagrody w konkursach i inicjatywach sportowych. Nominowani w tej kategorii: Kacper Rogala/3a, Damian Sobieszek/3a, Maciej Siudak/3a, Tomasz Kopeć/3b, Mariusz Komsa/3b. Nagrodę wręczył pan Jerzy Horodecki – nauczyciel wychowania fizycznego i geografii.

GIMNAZJUS/Największy społecznik – Katarzyna Drabik

Kryterium: poświęcenie na rzecz wolontariatu. Nominowani w tej kategorii: Anna Majowicz/3c, Gabriela Rurak/3c, Katarzyna Drabik/3a, Karolina Nienajadło/3a, Katarzyna Sałek/3a, Dawid Kusik/3a, Katarzyna Rurak/3b. Nagrodę wręczyła pani Dorota Ruszak – nauczyciel matematyki i informatyki.

GIMNAZJUS/Czytelnik roku – Justyna Sądej

Kryterium: ilość przeczytanych książek w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum. Nominowani w tej kategorii: Ewelina Zaguła/3a, Patrycja Chudzik/3b, Katarzyna Rurak/3b, Karolina Nienajadło/3a, Justyna Sądej/3c. Nagrodę wręczyła pani Teresa Komsa – nauczyciel języka polskiego.

GIMNAZJUS Dyrektora szkoły – Katarzyna Rurak

Kryterium: wysokie noty edukacyjne i z zachowania, wysoka frekwencja, wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz kultura osobista. Nagrodę wręczyła pani Krystyna Jabłońska – nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły.

Gratulujmy wszystkim nominowanym i zwycięzcom GIMNAZJUSÓW 2016.

Tegoroczną nagrodą był album: „Kardynał Stefan Wyszyński”. 

Dodał:  administrator dnia lipiec 05 2016 18:13:00 · Drukuj
 
 
PARK TRAMPOLIN nagrodą dla klasy pucharowej 2015/2016

 23 czerwca 2016 roku uczniowie klasy 3b (klasa, która w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała Puchar Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeżowem za najlepsze wyniki edukacyjno-wychowawcze) uczestniczyli w wyjeździe do Parku Trampolin „Happy Jump” w Rzeszowie. Wyjazd był finansowany przez: dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jeżowem oraz wójta Gminy Jeżowe.

Zabawa była wyjątkowa! To wspaniała forma na integrację zespołu klasowego. Opiekunowie wyjazdu: Joanna Wilczyńska – wychowawca klasy 3b, Agnieszka Lesiczka – bibliotekarz szkolny. 

Dodał:  administrator dnia lipiec 05 2016 17:23:00 · Drukuj
 
 
UMIEJĘTNOŚCI Szkolnego Koła Caritas 2015/2016

 Popatrz w niebo!

Bóg nigdy się nie męczy okazywaniem miłosierdzia.

Wciąż czeka…

/Fragment z filmu „Bóg w Krakowie w reżyserii Dariusza Reguckiego/

22 czerwca 2016 roku na dziedzińcu Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem odbyło się spotkanie podsumowujące rok pracy 2015/2016 Szkolnego Koła Caritas. W czasie spotkania pani dyrektor Krystyna Jabłońska wręczyła UMIEJĘTNOŚCI CARITAS uczniom, którzy aktywnie, twórczo i systematycznie poświęcają się gimnazjalnemu wolontariatowi.

 Oto odznaczeni wolontariusze w roku szkolnym 2015/2016 oraz ich tytuły: Radosław Ciak/1b – Sługa Światła, Monika Drzymała/1b – Opiekun, Patrycja Majowicz/1b – Sługa Chleba, Kinga Mścisz/1b – Opiekun, Anna Piróg/1b – Sługa Chleba, Łukasz Świątek/1b – Poszukiwacz Ryby, Izabela Wraga/1b – Sługa Chleba, Sylwia Konior/2a – Poszukiwacz Gwiazdy, Wiktoria Laufer/2a – Opiekun, Alicja Nienajadło/2a – Poszukiwacz Ryby, Małgorzata Tabor/2a – Poszukiwacz Gwiazdy, Sylwia Janecka/2b – Sługa Chleba, Aleksandra Kobylarz/2b – Sługa Chleba, Grzegorz Olejarz/2b – Sługa Słowa, Faustyna Dziadura/2c – Poszukiwacz Gwiazdy, Katarzyna Drabik/3a – Sługa Światła, Dawid Kusik/3a – Pomnażacz Talentów, Karolina Nienajadło/3a – Sługa Chleba, Anna Majowicz/3c – Sługa Chleba, Gabriela Rurak/3c – Sługa Chleba.

Uczniowie, którzy w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum otrzymali minimum dwie umiejętności, mają w szczególnych osiągnięciach wpisany WOLONTARIAT na świadectwie ukończenia szkoły.

W roku szkolnym 2015/2016 pani dyrektor Krystyna Jabłońska wręczyła również UMIEJĘTNOŚĆ: MIŁOSIERNY SAMARYTANIN wszystkim dorosłym, którzy współpracowali na rzecz naszego koła. Wyróżnieni zostali: ks. Tomasz Szostek (Gość Honorowy, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem), Agnieszka Lesiczka (koordynator SKC), ks. Mieczysław Kata (opiekun duchowy SKC), Grażyna Drzymała, Teresa Komsa, Maria Kopacz, Dorota Ruszak, Monika Sudoł oraz pracownicy administracji i obsługi: Danuta Drabik, Teresa Głuszak, Iwona Sitarz, Teresa Bąk, Małgorzata Bednarz, Anna Miazga, Dorota Zaguła, Maria Rodzeń, Helena Siudak, Kazimiera Krawiec. Pani dyrektor Krystyna Jabłońska od Szkolnego Zespołu Caritas otrzymała tytuł: ANIOŁ Dobroci.

PS Warto być dobrym!

Dodał:  administrator dnia lipiec 03 2016 13:21:00 · Drukuj
 
 
Nagroda Wójta Gminy Jeżowe dla Katarzyny Rurak

 Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w Tobie, żeby jej zakosztować.

/Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”/

22 czerwca 2016 roku wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wyróżnił uczennicę Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem KATARZYNĘ RURAK. Kasia znalazła się w gronie najlepszych uczniów Gminy Jeżowe w roku szkolnym 2015/2016. Otrzymała tablet oraz pamiątkowy list gratulacyjny, który został odczytany przez panią dyrektor Krystynę Jabłońską w czasie akademii kończącej rok szkolny.

Uczennica Katarzyna Rurak:

PRIMO: W ciągu trzech lat nauki w naszym gimnazjum otrzymywała najwyższe noty edukacyjne oraz wzorowe zachowanie;

SEKUNDO: W roku 2016 otrzymała najwyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym;

TERTIO: Godnie pełniła funkcję asysty w poczcie sztandarowym szkoły;

QUARTO: Wygrywała konkursy wiedzy humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej;

QUINTO: To uczennica o wyjątkowej kulturze, niezwykłej pracowitości, ludzkiej życzliwości oraz niebywałej skromności.

SEXTO: Cała reszta superlatywów!!!

Gratulujemy Kasi oraz jej rodzicom: Państwu Teresie i Czesławowi Rurakom. 

Dodał:  administrator dnia lipiec 02 2016 20:11:00 · Drukuj
 
 
Próbna ewakuacja z OSP Jeżowe

 16 kwietnia 2016 roku uczniowie i pracownicy Publicznego Gimnazjum w Jeżowem odbyli obowiązkową próbną ewakuację z budynku szkoły. Czas, który osiągnięto, aby sprawnie opuścić strefę zagrożenia, to: 1 minuta 30 sekund.

Ewakuację przeprowadzili: Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowem, Henryk Podedworny – koordynator ds. bhp oraz Krystyna Jabłońska, dyrektor szkoły. 

Dodał:  administrator dnia lipiec 02 2016 19:41:00 · Drukuj
 
 
„Bóg w Krakowie” w reż. Dariusza Reguckiego – wyjazd do kina

…spójrz tylko w niebo…

/Fragment tekstu z muzyki filmowej „Bóg w Krakowie”/

14 czerwca 2016 młodzież skupiona wokół Szkolnego Koła Caritas Publicznego Gimnazjum w Jeżowem wyjechała do kina „Helios” w Rzeszowie na film w reżyserii Dariusza Reguckiego „Bóg w Krakowie”. Wyjazd ten był nagrodą za całoroczną pracę na rzecz wolontariatu.

Opiekunowie: Agnieszka Lesiczka (koordynator SKC), ks. Mieczysław Kata, Danuta Drabik, Grażyna Drzymała, Teresa Komsa, Maria Kopacz, Monika Sudoł oraz Krystyna Jabłońska, dyrektor szkoły.

Dodał:  administrator dnia lipiec 02 2016 19:28:00 · Drukuj
 
 
KOMERS 2016

Nie do wiary, jak szybko płynie czas,

Wczoraj mali, dziś dorosły świat…

/Manchester „Ostatni raz z moją klasą”/

11 czerwca 2016 roku uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem przeżyli swój KOMERS, czyli: Bal Gimnazjalisty.

Tegorocznymi wychowawcami klas trzecich są: klasa 3a/Grażyna Drzymała, klasa 3b/Joanna Wilczyńska, klasa 3c/Dorota Ruszak.

Oto Rodzice, którzy współorganizowali naszą ostatnią zabawę taneczną: klasa 3a/Koc Małgorzata, Kowal Stanisława, Rogala Leszek, Sałek Anna, Sobieszek Teresa, Szewczyk Krzysztof, Szot Renata; klasa 3b/Bajek Barbara, Baran Danuta, Chudzik Małgorzata, Chudzik Maria, Cisek Bogdan, Cisek Jolanta, Dziurdź Agnieszka, Gancarz Iwona, Kopeć Zofia, Rurak Czesław; klasa 3c/Ciak Małgorzata, Janiec Grażyna, Kołodziej Andrzej, Król Elżbieta, Paszek Anna, Rurak Joanna, Sagan Katarzyna.

Słowa gratulacji i życzeń do tegorocznych absolwentów skierowali: Marek Stępak – wójt Gminy Jeżowe, ks. Andrzej Kołcz – proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Jeżowem Kameralne, Teresa Sitarz – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Podgórzu oraz Krystyna Jabłońska – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeżowem. 

  Galeria 1: Przed polonezem

  Galeria 2: Polonez

  Galeria 3: Fotografie klasowe

Dodał:  administrator dnia lipiec 01 2016 18:26:00 · Drukuj
 
Strona 1 z 113 1 2 3 4 > >>

Copyright © 2008

1,841,165 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.